PROJECTES

PIS AL CARRER GANDUXER
Barcelona


Habitatge de 200 m2 que es va enderrocar totalment per adaptar-lo als requisits de la nova família que ara l'habita. Es va decidir que aquest habitatge girés al voltant del pati, un pati o segona terrassa que serà interior o exterior depenent de l'època de l'any. Habitació suite, despatx i saló gaudiran directament d'aquesta zona verda interior, deixant les habitacions dels fills, ja grans, orientades al pati interior d'illa.

Català